Bibliografie

Julebarnet
Verzamelen
Biografie
Bibliografie
Boekenkamer
Vertalingen

Lenteleven uit 1899 omvattende :  De witte zandweg - In den voorwinter - Kerstavond - Slenteren  - Op den dool - Van ongroei - Lente - In de vlage - Een pijpe of geen pijpe - 's Zondags - Een ongeluk  - Wit leven - Het einde
1e druk Duimpjesuitgave nr. 12 van uitgever Victor Delille.  
                Nog geen maand later:

1e druk Luxe uitgave van Julius de Praetere
               In 1900 kocht uitgever L.J.Veen het restant van de Duimpjesuitgave,dus
1e druk Lenteleven van uitgever L.J. Veen te Amsterdam
2e dr-1901 ; [3e dr] ; 4e dr-1902 ; 5e dr-1905 ; 6e dr-1913 ; 7e dr-1919 ;              8e dr uit 1924 (jubileumuitgave)
9e dr-1938 ; 10e dr-1942 ; 12e dr-1960 ; 13e dr-1970 ; [15e dr] = bulkboek-1972 [16e dr]=herdruk van 2e dr uit 1987
N.B. Niet genoemde drukken staan meestal in Verzameld/Volledig Werk of i.d.
 
 

Zomerland uit 1900 omvattende : Groeikracht - Zomerland - Meimorgen - Het woud.
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1901 ; 3e dr-1908 ; 4e dr-1919. 

Zonnetij  uit 1900 omvattende : De oogst - In 't water - Zomerzondag - Avondrust. 
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1901 ; 3e dr-1908 ,                                              en nog een 3e dr  (foutje!)-1920  

Doodendans uit 1901 omvattende : Doodendans - Jongenstijd (in latere drukken : Kindertijd) - In de wijde wereld  - Een speeldag - In de weide - Noorsche liederen - Honden  - Doodendans 2.
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1903 en nog een 2e dr-1920 ; 3e dr -1946 ;  6e dr uit 1971.

De oogst  1901 Uit "Zonnetij"
1e druk Duimpjesuitgave nr. 27 ; 2e en 3e dr zijn er niet ; 4e t/m 7e dr =Veen's

               gele bibliotheek uit de jaren 1912-1913-1915 en 1918 
8e dr ; 9e dr ; 10e dr met stofomslag van een ander boek (zie binnenkant stofomslag). Hier heb ik 28 verschillende van. Welke hebt u? Mail mij eens.
12e dr=Luxe uitgave-1946 ;14e t/m 30e dr uit 1988  zijn veelal schoolboekjes.
  

Langs de wegen uit 1902. Het boek waar Streuvels het meest van hield.
1e druk uitgever L.J.Veen/De Ned. Boekh. ;2e dr-1905 ; 3e dr-1915 ; 4e dr-1920  ; 6e dr-1944 ;  [7e dr] =Pyramide zakroman uit 1948 ; 8e dr-1961 ;       9e dr1967 ; 10e dr-1971 ; 11e dr-1977 ; 12e dr-1984 ; 13e dr-1984.

Dagen uit 1902  omvattende : De kalfkoe - Naar buiten - Sint-Jan - Sint-Josef - Vrede - Verovering.
1e druk uitgever L.J. Veen/ De Ned. Boekh. ; 2e dr-1906 ; 3e dr-1920.

Vertellingen van Tolstoï uit 1902  met 13 vertellingen van Tolstoï, door Streuvels uit het Duits vertaald. 
N.B. De naam Streuvels komt er niet in voor.
1e druk  Duimpjesuitgave nr. 30       Wie heeft een goed exemplaar voor mij?
                [2e dr] uitgever Lannoo-1924 ; [3e dr] uitgever Veen-1925.

Minnehandel  uit 1903 omvattende : Joel - Maagdekensminne - Het zomerlief - De wondertijd - Het levensbedrijf - In de wonnegaarde.
1e druk - in één en in twee delen - uitgever L.J. Veen/De Ned. Boekh. 
                 2e dr in 1 en 2 delen-1921 ; 4e dr ; [7e dr]= Reinaert reeks uit 1961.

Geluk in 't huishouden  uit 1903. Roman van Tolstoï, vertaald uit het Duits.
1e druk  Duimpjesuitgave nr. 40 ; 2e herziene uitgaaf uit 1926.

Soldatenbloed  Een dramatisch bedrijf.   Toneelstuk uit 1904
1e druk  Duimpjesuitgave nr. 44 

Dorpsgeheimen I  uit 1904  omvattende : De lawine - Bertken en de moordenaars alle twaalf (Vanaf de  tweede druk vervangen door : Een beroerde maandag)  - Jantje Verdure (afzonderlijk uitgegeven in 1943)  
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr  in één en twee boekdelen uit 1921. 

Dorpsgeheimen II uit1904 omvattende : Kinderzieltje - Martje Maertens en de misdadige grafmaker - Op het kasteel.
1e druk uitgever L.J.Veen ; 2e dr in één en twee boekdelen uit 1921.
 

Openlucht  uit 1905 omvattende :  Zonder dak  - Grootmoederken (ook apart uitgegeven in hetzelfde  jaar) - Een nieuw hoedje - Het duivelstuig - Jeugd. 
1e druk uitgever Meindert Boogaerdt jun. ; 2e dr uitg.L.J. Veen-1913 ;                    
                3e dr-1920 ; 4e dr-1943.

Stille avonden uit 1905  omvattende : Een lustige begraving - Horieneke - Zomerdagen op het vlakke land  - Zonneblommen - Ingoyghem.
1e druk uitgever Meindert Boogaerdt jun. ; 2e dr uitg. L.J.Veen-1909                     
                3e dr-1920 ; 4e dr-1943.  


Grootmoederken Een St. Nicolaasschets uit 1905.  Uit 'Openlucht'.
1e druk uitgever H.J.v.d. Munnik ; [3e dr-1961]

Het uitzicht der dingen  uit 1906  omvattende :  De kwade dagen  - De veeprijskamp - De ommegang.
1e druk uitgever L.J. Veen/ R.K. Boekcentrale ; 2e dr-1921.

Reinaert de Vos  uit 1907.
1e druk uitgever  Mij voor goede en goedkoope lectuur. ; 2e herz. dr-1910 ;               3e dr-1918 ; 4e dr-1956.  

De vlaschaard  uit 1907.
1e druk uitgever L.J. Veen/DNB ; 3e t/m 9e dr-1910 t/m 1932 ; 11e dr-1941 ;
12e dr-1942 ; 13e en 14e dr-1943 ; 
15e dr = Jubileum-uitgave n.a.v. het 200.000e boek uit 1944 ;  18e t/m [37e dr]= 3e dr bij Manteau gedrukt van 1955 t/m 1993. Dit boek is nog (nieuw) te koop.   

Twee vertellingen van Tolstoï uit 1908.
1e druk Duimpjesuitgave nr. 67

Tieghem : Het Vlaamse lustoord  uit 1908  omvattende : De Streek - Sint Aernout
Het oude Tieghem - Het Lustoord - Eene wandeling.
1e druk F. Vercauteren in één en twee boekdelen ; 2e bijgewerkte uitg.-1932

Najaar I uit 1909  omvattende : Najaar - De blijde dag ("Najaar" werd later opgenomen in Najaar II; vanaf dan werd Najaar I "De blijde dag")
1e druk uitgever L.J. Veen/De Ned. Boekh./R.K. Boekcentr. ;                                  
               2e dr-1921 ; 3e dr-1944 ; 5e dr-1970.
  

Najaar II uit 1909 omvattende : De boomen - Jacht -  De aanslag. Na opname van "Najaar" werd Najaar II "Najaar").                                                                         1e druk uitgever L.J.Veen/De Ned. Boekh./R. K. Boekcentr.; 
               2e dr-1921 ; 3e dr-1944 ; 5e dr-1970.

Reinaert de Vos voor de Vierschaar van Koning Nobel de leeuw,  uit 1909
1e druk Duimpjesuitgave nr. 72 ; [2e dr-1926] ; [3e dr-1933].

Reinaert de Vos uit 1910.  Verkorte versie van de uitgave uit 1907
[1e druk] uitg. Davidsfonds ; [2e dr] MCMXI; 
                  [3e dr] =  De luxe uitgave met illustraties van B.W. Wierink.

Björnson, Kleine verhalen uit 1910. Met acht verhalen van Björnstjerne Björnson, vertaald uit het Noors.
1e druk Duimpjesuitgave nr. 80  ; [1e dr] = ook L.J. Veen.
Vertelsel van Gokkel en Hinkel uit 1910. Een verhaal van Clemens Brentano,
vertaald uit het Duits.
1e druk uitgever L.J. Veen/J. Lannoo ; 2e dr-1951.
De Mourlons uit 1910. Een roman van F. Bouché vertaald uit het Frans.
1e druk uitgever L.J. Veen/R.K. Boekcentrale.

Het kerstekind uit 1911.
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1914 ; 3e dr-1920 ; 4e uitgaaf-1922                   
               5e uitg.-1937 ; 6e uitg.-1937 ; 7e uitg.-1942 ;
               zesde [=8e] uitgave ; 20e [=10e] dr ; 21e [=11e] dr ; 22e [=12e] dr
               En dan de schooluitgaven: 8e t/m 10e uitgave ; 11e t/m 13e dr.1967   
Vraag:  Kan iemand mij vertellen of er een veertiende druk is?

Björnstjerne Björnson, Het Bruidslied uit 1911. Uit het Noors vertaald.
1e druk Duimpjesuitgave nr. 89 ; [2e vermeerderde druk-1930].

Over vrouwe Courtmans uit 1911.  Tekst van een lezing. 
1e druk  Duimpjesuitgave nr 91 ;  [2e dr]

Het glorierijke licht  uit 1912.
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr1919 ; 2e =[3e dr] samen met: Morgenstond -
               Sint Jan - De boomen1922. ;
[6e dr] = weeldeuitgave uit 1944.
 

Morgenstond  uit 1912.
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1919 ; [4e dr] = weeldeuitgave uit 1944.
 

De werkman  uit 1913.  Later opgenomen in "Werkmenschen"
1e druk uitgever L.J. Veen ; 2e dr-1916 ; [3e dr] = Amstel literaire vierkanten
                                                                                                                    uit 1965.
                                                        

De landsche woning in Vlaanderen  uit 1913.  Later bewerkt en opgenomen in "Land en leven in Vlaanderen".
1e druk uitgever L.J. Veen.
 

Een beroerde maandag  uit 1913.  Omvattende : Een beroerde maandag (later opgenomen  in Dorpsgeheimen I)  - De lawine  (afkomstig uit Dorpsgeheimen I)
1e druk niet gevonden ; 2e dr-1914.
   

Dorpslucht  in 2 delen uit 1914.  In 1948 in verkorte versie verschenen als "Beroering over het dorp".
1e druk uitgever L.J. Veen.
 

Mijn rijwiel  uit 1915.  Omvattende : Mijn rijwiel  - Hoe men schrijver wordt.
1e druk uitgever L.J. Veen.
 

In oorlogstijd uit 1915-1916  Omvattende : Augustus 1914 - September 1914 - October 1914  - November 1914   - December 1914-I - December 1914-Slot.
1e druk uitgever L.J. Veen ; [2e dr-1939] alleen deeltje Augustus.
 

De aanslag  uit 1917.  Uit "Najaar II".  
1e druk uitgever L.J. Veen ;2e dr1923.Gevraagd: Wie heeft een 2e dr. voor mij?

Charles de Coster's Vlaamsche vertelsels uit 1918. Uit het Frans vertaald. Omvattende: De mannen van Smeerop - Blanca, Clara en Candida - Heere Halewijn - Smedje Smee.
1e druk uitgever L.J. Veen.

Sint-Jan  uit 1919.  Afkomstig uit "Dagen".
1e druk uitgever L.J. Veen ; [3e dr-1944] = weeldeuitgave.
 

De boomen  uit 1919.  Afkomstig uit "Najaar II".   
1e druk uitgever L.J. Veen ; [3e dr-1944] = weeldeuitgave.

Björnson, Een vrolijke knaap uit 1919.  Uit  "Kleine verhalen".
1e druk Nutsuitgeverij te Zaltbommel ; Derde herziene uitgaaf = [2e dr-1925]  
               Lannoo ; Derde herziene uitgaaf = [3e dr-1926] L.J. Veen.

Genoveva van Brabant Deel I uit 1919,  Deel II uit 1920.   
1e druk uitgever LJ. Veen.

Reinaert de Vos uit 1921.  
derde uitgave = [1e druk] ; vierde uitgave = [2e dr-1969].

De blijde dag uit 1921. Zie "Najaar I".
 

De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant uit 1921. Volksuitgave =kortere versie van het werk uit 1919.
1e druk De Vlaamsche Boekenhalle ; [2e dr-1951]= 't Leieschip ; 3e dr1956.

Prutske  uit 1922.
1e druk uitgever
L.J. Veen/Zonnewende ; 2e dr-1930=Luxe uitgave ; 4e dr-1945;
               6e dr. onvindbaar ; 8e dr-1957 ; 9e dr-1961 ; 10e dr-1962 ; 11e dr-1966
               12e dr-1967 ; 13e dr-1971 ; 14e dr-1977 ; 1e dr bij Manteau-1986.

Grootmoedertje  uit 1922. Toneelversie van "Grootmoederken" uit "Open lucht".
1e druk Tooneelfonds Palmer Putman ; 2e dr-1933.
 

Vertelsels van 't jaar nul  uit 1922. Omvattende 29 verhaaltjes.   
1e druk uitgever J. Lannoo ; [2e dr-1951] ; [3e dr-1956]= Winants.

Land en leven in Vlaanderen uit 1923. Omvattende :  Het uitzicht  - De landsche dorpen  - De landsche woningen  - De landsche bevolking.
1e druk uitgever L.J. Veen / De Centr. Boekhandel / J. Lannoo.

Herinneringen uit het verleden uit 1924. Omvattende:  Onze streek  - Damme  - Veurn-Ambacht  - Volkslectuur (= bewerkte en uitgebreide versie van "Over vrouwe Courtmans") - Schoonheid  - De schoonste deugd  - Kinderlectuur - Mijn schooltijd  - Het lied van den weemoed  - Mijn loopbaan op de planken  - Voor den oorlog - Mijn fiets in oorlogstijd  - Na den oorlog  - Na vijf en twintig jaren.   
1e druk uitgever J. Lannoo / L.J.Veen.

Tristan en Isolde uit 1924. Naar het oude volksboek herschreven.
1e druk uitgever J.M. Meulenhoff.

Op de Vlaamsche binnenwateren uit 1925. Omvattende:  't Haantje  - Dinsdag  - Woensdag  - Donderdag - Vrijdag  - Zaterdag  - Zondag.
1e druk uitgever J. Lannoo / L.J. Veen.
 

Waarom ik Vlaanderen liefheb uit 1926 door G. Blachon. Vertaald uit het Frans.
1e druk uitgever J. Lannoo / L.J. Veen.

Werkmenschen uit 1926. Omvattend: De werkman (ook afzonderlijk verschenen in  1913)  - Kerstmis in niemandsland  - Het leven en de dood in den ast.   
1e druk uitgever L.J. Veen ; [2e dr-1927]=Excelsior ; 2e dr-1930 ; 6e dr-1959 ;
               7e dr-1962 ; 8e dr-1970 ; 9e dr-1982.

De teleurgang van den Waterhoek uit 1927.
1e druk uitgever Excelsior / L.J. Veen ; 2e herz. dr-1939 ; 3e dr-1942 ;4e dr-1944
               6e dr-1964 ; 7e dr-1970 ; 8e dr-1971 ; 9e dr-1971 ; 10e dr-1976
               11e dr-1978 ; 12e dr-1982 ; 13e dr-1987.
 

De drie Koningen aan de kust uit 1927  
1e druk L. Opdebeek / L.J. Veen.

De tijd der kollebloemen uit 1927 door D.-J. D'Orbaix. Vertaald uit het Frans.
1e druk uitgever J.M. Meulenhoff.
Levenswijsheid uit China uit 1928. Vertaald uit het Duits.
1e druk uitgever L.J. Veen.
Vader en dochter uit 1928. Briefwisseling van Tolstoï met zijn dochter Marie.
Vertaald uit het Duits.
1e druk uitgever L.J. Veen.
Reinaert de Vos fragment uit 1928. Gedrukt bij drukkerij Vada te Wageningen.

Kerstwake uit 1928.
1e druk uitgever L. Opdebeek / L.J. Veen.
 

Kerstvertelsel  uit 1929. In 1938  verschenen als "De vreemde  verteller"   
1e druk uitgever Het Kompas/L.J. Veen.

Over Genoveva van Brabant uit 1929. Tekst van een lezing.

Alma met de vlassen haren  uit 1931.
1e druk uitgever Davidsfonds ; [2e dr]=
Paul Brand ; [3e dr]= Davidsfonds.

De oude wiking uit 1931.
1e druk uitgever Paul Brand.

Dr. Lauwers schriften uit 1931. Tekst van een lezing.
 

Drie Russische novellen uit 1932.
1e druk uitgever Regenboog.

De rampzalige kaproen uit 1933. Een nageschreven middeleeuwse boerenroman van Wernher de Tuinder.
1e druk uitgever De Gemeenschap/De Nederlandsche Boekhandel ;
               [2e dr-1957]=Wereld-Bibliotheek-Vereniging.
 

IJslandsche Godensagen uit 1933. Omvattende 18 verhalen.
1e druk uitgever L.J. Veen.

Sagen uit het hooge noorden uit 1934.  Omvattende 38 sagen uit: 
Denemarken,  Zweden en IJsland.
1e druk uitgever  Pax / Nederlandsche boekenclub ,, 't Gildeboek".
Zeelieden en zeevisscherij uit 1934.Bewerkt uit het Frans naar het boek van René de Pauw: Gens de mer et pêche maritime.
1e druk uitgever Desclée de Brouwer ; [2e dr-1935].
Vijf kerstvertellingen uit 1934. Naar het Frans van Camille Melloy.
1e druk uitgever Desclée de Brouwer ; [2e t/m 6e dr]= registratienr. achterin.
Prutske's vertelselboek uit 1935. Met 9 verhalen.
1e druk uitgever D.D.B. / L.J. Veen ; [2e t/m 8e dr]= registratienr. achterin.
 

Levensbloesem uit 1937.
1e druk uitgever L.J. Veen/ Standaard-Boekhandel ; 2e dr-1937 ;
               3e dr-1942 ; 2e herw. dr-1943.   

Paradijssprookjes uit 1938 van Max Mell.
1e druk uitgever "Wiek op".

De terechtstelling van een onschuldige uit 1940.
1e druk uitgever Ernest van Aelst.
De maanden uit 1941.  Titel in Nederland: Een gang door het jaar.
1e druk
uitgever Zonnewende / L.J. Veen ; 2e dr-1942.

De grauwe ruiter uit 1942 door Herbert von Hoerner. Vertaald uit het Duits.
1e druk uitgever Boekengilde "Die Poorte".

Smedje Smee uit 1942. Uit Vlaamsche vertelsels van Ch. de Coster.
1e druk uitgever De Nederlandsche Boekhandel / A.J.G. Strengholt.

Heule  uit 1942.
1e druk uitgever Zonnewende / L.J. Veen.
 

Jantje Verdure  uit 1943.   Afkomstig uit "Dorpsgeheimen I".
1e druk uitgever Snoeck Decaju en zoon.   

Het leven en de dood in den ast  uit 1944. Afkomstig uit  "Werkmenschen".
1e druk uitgever J. Lannoo ; 2e dr-1954 ;3e t/m 13e dr ; 1e t/m 6e dr bij Manteau.
               Dit zijn schoolboekjes met woordverklaring, laatste druk in 1996
 

Jeugd  uit 1946.  Afkomstig uit "Openlucht".   
1e druk uitgever J. Lannoo / Standaard-Boekhandel.

Avelghem uit 1946.
1e druk uitgever J. Lannoo / Standaard-Boekhandel / L.J. Veen.
 

Beroering over het dorp uit 1948. Verkorte herwerking van "Dorpslucht".
1e druk uitgever Zonnewende / De Koepel.

Ingoyghem uit 1951. Periode 1904 -1914.
1e druk uitgever 't Leieschip / Desclée De Brouwer.

Ingoyghem II uit 1957. Periode 1914 - 1940.
1e druk uitgever Desclée De Brouwer.

Ingooigem uit 1980.  Bevat beide bovenstaande delen.
1e druk uitgever Orion / B. Gottmer.

Kroniek van de familie Gezelle  uit 1960.   
1e druk uitgever Desclée De Brouwer.

Hugo Verriest uit 1964.  Monografie.

In levenden lijve uit 1966.  Bloemlezing  met bewerking van  sommige teksten uit "Heule", "Avelghem"; "Ingoyghem" en "Ingoyghem II",  "Kroniek van de familie Gezelle" en "Herinneringen uit het verleden".
1e druk 
uitgever Desclée De Brouwer ; 2e dr-1969.

In den voorwinter uit 1970.  Afkomstig uit "Lenteleven".
1e druk uitgever provincie West-Vlaanderen.

Het zinnespel van droom en dood uit 1971.  Toneelversie van "Het leven en de dood in den ast".   

Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb uit 1971. Inleiding van zijn kleindochter: Jo
Gisekin.
1e druk uitgever v.z.w. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers

Onze streek uit 1972.  Deel van "Herinneringen uit het verleden" in handschrift
facsimile.
1e druk uitgever J. Lannoo ; 2e dr.
Wordt over enige tijd vervolgd met: Bloemlezingen en Verzameld Werk

Vragen / opmerkingen / fouten  / aanvullingen enzovoort, graag doorgeven aan:
telefoon :050-4093074  Vanuit Belgi
ë  0031-50-4093074
e-mail : Rindert van der meulen